Kursinnehåll

För att köra snöskoter krävs att:

- Du är 16 år

- Du genomgått och blivit godkänd på en utbildning om minst 10 timmar.


Kursen är indelad i 2 delar:


En teoretisk del på 7 timmar där vi går igenom


- Säkerhet

- Regler

- Miljö


En praktisk del på 3 timmar där vi går igenom


- Fordonet

- Manövrering i olika typer av terräng

- Körning med passagerare