Kursinnehåll

För att köra snöskoter krävs att:

- Du är 16 år

- Du genomgått och blivit godkänd på en utbildning om minst 10 timmar.

 

Kursen är indelad i 2 delar:

 

En teoretisk del på 7 timmar där vi går igenom

 

- Säkerhet

- Regler

- Miljö

 

En praktisk del på 3 timmar där vi går igenom

 

- Fordonet

- Manövrering i olika typer av terräng

- Körning med passagerare

Copyright © All Rights Reserved